Proiect strategic privind derularea programelor de formare profesională continuă în domeniul medico-socialAsociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică, CATALACTICA în parteneriat cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România au implementat în perioada 24 aprilie 2014 – 23 octombrie 2015 proiectul strategic “PRO-SANATATE – Creșterea accesului angajaților din sistemul medico-social din România la programele de formare profesională continuă”. Conferința de închidere a proiectului a avut loc miercuri, 21 octombrie 2015, ora 12:00, la Hotel Capitol, Sala Royal, Calea Victoriei nr. 29, București.
Proiectul “PRO-SANATATE – Creșterea accesului angajaților din sistemul medico-social din România la programele de formare profesională continuă”, este cofinanţat din Fondul Social European – Investeşte în Oameni! prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi implementat, în perioada 24 aprilie 2014 – 23 octombrie 2015, de către Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică, CATALACTICA în parteneriat cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România și Fundația pentru Recuperare, Integrare și Promovare Socială ECHOSOC.
Principalele rezultate ca urmare a implementării proiectului au fost:
- organizarea și derularea a cinci campanii de informare privind beneficiile formării profesionale continue în domeniul medico-social (crearea și difuzarea a 5 spoturi radio și Tv, aferente fiecărei serii de formare);
- Lansarea a 92 de comunicate de presă la nivel național și local privind derularea cursurilor de formare;
- Crearea a 18 retele de parteneriat cu 306 angajatori din domeniul medico-social, dar și cu alți actori interesati din regiunile de implementare ale proiectului în vederea sprijinirii și promovării programelor de formare profesională continuă în domeniul medico-social;
- Identificarea de bune practici privind beneficiile formării profesionale continue în rândul angajaților fără calificare și/sau un nivel scăzut de calificare din domeniul medico-social;
- Elaborarea materialelor-suport pentru activitatea de informare, consiliere și orientare profesională (înregistrarea persoanelor din grupul țintă, furnizarea serviciilor de informare, furnizarea serviciilor de orientare și consiliere profesională privind elaborarea unui CV, elaborarea scrisorii de intenție, respectiv privind modul de prezentare la interviul de angajare);
- Acreditarea serviciului de informare, consiliere și orientare profesională – Crucea Roșie Română;
- Oferirea de servicii de informare, consiliere și orientare profesională pentru un număr de 2520 de angajați fără calificare și/sau un nivel scăzut de calificare din domeniul medico-social;
- Organizarea și desfașurarea a 5 sesiuni privind schimbul de experiență și diseminare de bune practici pentru consiliere și orientare profesională (270 de studii de caz evidențiate de către experții de informare, consiliere și orientare profesională);
- Autorizarea în vederea furnizării programelor de formare profesională continuă – 8 programe autorizate: a. nivel 1 de calificare (360 ore, dintre care 120 teorie, 240 ore practică) – Îngrijitoare copii, Babby-sitter, Îngrijitor bătrani la domiciliu, Brancardier; b. nivel 2 de calificare (720 ore, dintre care 240 teorie, 480 ore practica) – Infirmiera, Ingrijitoare bolnavi la domiciliu, Mediator sanitar, Operator introducere, validare și prelucrare date;
- Elaborarea metodologiei de organizare și desfășurare a sesiunilor de formare profesională continuă – Grafic derulare cursuri 24 iulie 2014;
- Elaborarea conținuturilor caietului cursantului, caietului formatorului și a Ghidului de Practică (24 materiale de formare elaborate, 8 Caiete Cursant, 8 Caiete Formator și 8 Ghiduri de Practică);
- elaborarea materialelor de formare pentru fiecare program – caietul cursantului, caietul formatorului, ghid de practică (24 materiale de formare elaborate, publicate și diseminate);
- Furnizarea programelor de formare profesionala continuă pentru angajații fără calificare și/sau un nivel scăzut de calificare din domeniul medico-social:
 Seria 1 (18 cursuri Nivel 1) : 11 august 2014 – 17 noiembrie 2015, 504 cursanți = 496 absolvenți
 Seria 2 (18 cursuri Nivel 1) : 07 octombrie 2014 – 16 ianuarie 2015, 504 cursanți = 502 absolvenți
 Seria 3 (18 cursuri Nivel 1) : 02 decembrie 2014 – 13 martie 2015, 504 cursanți = 500 absolvenți
 Seria 4 (18 cursuri Nivel 2) : 19 ianuarie 2015 – 05 august 2015, 504 cursanți = 493 absolvenți
 Seria 5 (18 cursuri Nivel 2) : 06 aprilie 2015 – 21 octombrie 2015, 504 cursanți, examen în data de 22 octombrie 2015
- Monitorizarea și evaluarea eficienței activității de formare (aprecierea gradului de asimilare a cunoștintelor teoretice și a deprinderilor practice de către participanți; calitatea sesiunilor de formare, gradul de pregătire a formatorilor, metodele și tehnicile de predare, calitatea materialelor de studiu propuse, dotarea sălilor de curs).

Spune-ne parerea ta. COMENTEAZA!

Scrie un comentariu