OPTIMAL- Inființarea și dezvoltarea unei Rețele de Centre de Incluziune Socială pentru RomiÎn data de 14 octombrie 2015, în Municipiul Alexandria, județul Teleorman a avut loc conferința organizată de Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică, CATALACTICA Filiala Teleorman referitoare la închiderea proiectului strategic “OPTIMAL- Inființarea și dezvoltarea unei Rețele de Centre de Incluziune Socială pentru Romi”.

Proiectul “OPTIMAL- Inființarea și dezvoltarea unei Rețele de Centre de Incluziune Socială pentru Romi”, este cofinanţat din Fondul Social European – Investeşte în Oameni! prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi implementat în perioada 16 aprilie 2014 – 15 octombrie 2015, de către Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică, CATALACTICA Filiala Teleorman în parteneriat cu Fundația pentru Recuperare, Integrare și Promovare Socială ECHOSOC și Asociaţia pentru Dezvoltare Integrată Slatina.

În cadrul conferinței au fost prezentate principalele rezultate înregistrate pe perioada implementării acestui proiect: realizarea si publicarea raportului de cercetare privind nevoile de ocupare ale romilor de la nivelul celor 4 regiuni de implementare; inființarea și dotarea a 4 Centre de Incluziune Socială pentru Romi localizate în Regiunea Sud-Est (Comuna Frumușita, județul Galați), Regiunea Sud Muntenia (comuna Bărcănești, județul Prahova), Regiunea Sud Vest Oltenia (comuna Țânțăreni, județul Galați) si Regiunea București Ilfov (Comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov); autorizarea a opt programe de formare profesională și publicarea materialelor de formare – caietul cursantului și caietul formatorului; 896 de participanți la programul de formare profesională, dintre care 95% din participanții au absolvit cursurile; derularea a 16 Caravane de ocupare la care au participat absolventii cursurilor de calificare; identificarea si stabilirea beneficiilor ocuparii din perspectiva activitatilor derulate. De asemenea, s-a prezentat importanța colaborării dintre organizaţiile publice şi private care îşi desfăşoară activitatea în domeniul incluziunii sociale, precum şi al instituțiilor care pot oferi locuri de muncă, persoanelor de etnie rome din arealele rurale; au fost detaliate efectele generate de proiect care vizează nu numai o creștere a participării grupurilor vulnerabile în câmpul muncii, ci și fundamentarea condițiilor pentru dezvoltarea lor ulterioară. De asemenea, s-a prezentat nevoia creşterii gradului de inserție pe piața muncii și mobilitatea forței de muncă, prin formarea profesională diversificată și particularizată la nivel de comunitate la nivelul arealelor Centrelor.
La finalul Conferinței s-a subliniat nevoia dezvoltării cooperarii în vederea schimbării atitudinii sociale față de persoanele de etnie romă din comunitățile rurale marginalizate, prin derularea unor campanii de promovare a voluntariatului, de informare cu privire la activitățile Centrelor și de promovare a oportunităților de ocupare pentru romi de la nivelul arealelor Rețelei de Centre de Incluziune Socială pentru Romi (CISR).

Spune-ne parerea ta. COMENTEAZA!

Scrie un comentariu